Webinar

Tidlig Familie Indsats inviterer mødre- og forældregrupper til webinar

Ved henvendelse har I mulighed for selv at foreslå et emne ell. vælge et emne fra listen, I ønsker fagligt belyst  

Emner:

  • ”Jo før jo bedre ” hvordan forebygger jeg at mit barn får kolik?
  • Hvordan lærer jeg at forstå mit barn – så det kommer til at sove bedre, blive mere roligt, glad, mindre passivt, etc.?

Med videoklip vises, hvordan børn med forskellige temperamenter følelsesreguleres.

  • Der tales meget om tilknytning og relationer. Hvad kan jeg som forælder gøre for at skabe en god tilknytning og relation til mit barn?
  • Hvor længe må et barn græde? hvad fortæller mit barn mig med sin gråd?
  • Negativ stress er skadeligt for spædbørns hjerne udvikling. Lær at skelne mellem negativ og positiv stress i din familie ”. Hør mere om den sidste nye hjerneforskning i forhold til spædbarnet udvikling…
  • Familier er forskellige, og det er spædbørn også! Som forældre udfordres vi derfor forskelligt, hvilket eksemplificeres med videoklip?
  • Forældreroller – Skal far være mor eller skal far være far? Hvordan adskiller far rollen sig fra morrollen?
  • Hvordan skelner man en efterfødselsreaktion fra almindelige følelses svingninger? Og hvordan er fædres og mødres efterfødselsreaktioner forskellig.
  • Hvad er en normal forældredannelses proces? Og er der en opskrift på et godt forældresamarbejde og familieudvikling?
  • ”Familie-samvær med nærvær”

Oplægget handler om betydningen af at få genindført nærværet som opmærksomhedskultur i familielivet, fordi et opmærksomt nærvær har vist sig at være et meget vigtigt råstof i opbygningen af børns psykiske robusthed og sociale kompetencer.