Stress i familien

En af de store udfordringer for familier i dag handler om at kunne være til stede i familielivet med et bevidst nærvær i samværet med hinanden.

Det viser sig, at vi til trods for vore gode intentioner hurtigt lader os aflede af andre gøremål.

Fra spædbarnsforskningen ved vi, at forældres opmærksomme nærvær har vist sig at være et meget vigtigt råstof i opbygningen af spædbarnets psykiske robusthed og udvikling af sociale kompetencer.

Desværre viser en nyere dansk rapport (Christensen & Jørgensen, 2008) at en ud af 5 spædbørnsfamilier lever et liv, der er så stresset at det får konsekvenser for såvel familien som spædbarnet i form af alvorlig mistrivsel. 

En mistrivsel der hos spædbarnet viser sig som et spædbarn der græder meget, er vanskelig at trøste, spiser og sover for meget eller for lidt, gylper, vanskelig at få øjenkontakt med, etc.

Forældrenes mistrivsel viser sig som kommunikations- og samarbejdsproblemer samt fysiske stresssymptomer. Når stress niveauet i familien stiger, sker der generelt det, at vores evne til at indleve os i hinanden og mærke os selv svækkes, hvilket påvirker vores følsomhed og evne til at forstå vores spædbarn.

Reference: Christensen, E. & Jørgensen, P. S. (2008). Hvad er omsorgssvigt og hvor mange børn handler det om. KBH: SFI – Det sociale Forskningscenter for velfærd.

Behandling af stress i familien

TFI har specialiseret sig i såvel forebyggelse som behandling af spædbørn og forældre der er ramt af stress.

Med et familietjek og hjælp til, hvordan du forstår dit barn  samt kropsterapeutisk behandling får i som forældre en guide og værktøjskasse til,  hvordan I kan mærke og vende negativ stress imellem jer til positiv stress og ikke mindst, hvordan I som forældre samarbejder om forståelsen og håndteringen af jeres barn og familieliv.