Spædbarnsforskning

Ny forskning viser, at omkring 10 % af alle spædbørn ved 1 års alderen, viser alvorlige tegn på stress, som hos det lille barn viser sig som uro, spiseforstyrrelser, rytmeforstyrrelser og manglende glæde og vitalitet, m.m.

International forskning peger på at omkring 30 % af alle spædbørn kan have mere eller mindre alvorlige problemer med at tage føde til sig i deres første leveår og derfor er en stor udfordring for forældrene at regulere, uanset hvor kompetente forældrene er.

Forstyrrelser i spædbarnsalderen kan have alvorlige konsekvenser for barnet, når det bliver ældre i form af udvikling af psykiske sygdomme og adfærdsmæssige forstyrrelser, som eks. ADHD, depressioner, anoreksi. (jfr. en national undersøgelse af 4000 spædbørn kaldet CCC 2000 studiet, samt international forskning: www.youtube.com/watch?v=jYyEEMlMMb0)

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen( www.sst.dk har i de sidste 20 år derfor betonet vigtigheden af en tværfaglig og kommunal tidlig indsats til spædbørnsfamilier.

Hvorfor kan et spædbarn få brug for behandling?

Alle børn er, når de bliver født i stand til at give udtryk for deres behov for omsorg, søvn, mad, aktivitet. 75 % af alle spædbørn viser på en meget tydelig måde, hvad de behøver så forældrene ikke er i tvivl. Mens 25 % af spædbørnene viser deres behov på en utydelig eller forstyrret måde, som stresser deres forældre, og gør dem i tvivl om det de gør, er rigtigt. 

Når de ”nemme” spædbørn er 2 mdr. gammel, er der dokumentation for, at de er i stand til at regulere deres egen adfærd, således at de tilpasser sig til den, de er i samvær med, og viser forskellig adfærd, om det er far eller mor de fx er i samvær med.

Hvorimod de 25 % ofte bliver endnu vanskeligere at forstå for forældrene, med utydelige signaler og hurtige overgange fra godt humør til pludselig stresset tilstand og træthed.

Det bliver derfor vanskeligt for forældrene at komme til at give den omsorg, som spædbarnet behøver for at kunne færdig udvikle sin hjerne- og følelsesmæssige og sociale evner, hvilket forældrene skal reagere på i tide og søge behandling for. 

Desværre er det de færreste kommuner, der har prioriteret at investere i en tværfaglig tidlig indsats til spædbørnsfamilier i det omfang, der er behov for det.

Derfor overlades forældre i for høj grad med reguleringsproblematikker, som der i TFI er god erfaring med at behandle. Reguleringsbehandling, Forstå dit barn, Kom godt fra start, Forældreguide.