Spædbarn med stress

Omkring 10 % af alle spædbørn ved 1 års alderen, viser alvorlige tegn på stress, som hos spædbarnet viser sig som reguleringsproblemer.

Det lille barns reaktioner på stress

Et barn med reguleringsproblemer viser det som; uro, spiseforstyrrelser, er vanskeligt at amme, søvnproblemer, manglende glæde og vitalitet, vigende kontakt, dårlig øjenkontakt og gråd. Der er ikke noget som når ens barn skriger højt, eller græder meget, måske næsten utrøsteligt, der kan skære i hjertet, og vi tænker som forældre, hvad er der galt? Det har da lige fået noget at spise og en tør ble. Er det allerede træt? Det har da lige sovet. Har det ondt nogen steder? Hvorfor kan jeg ikke forstå mit barn? Spørgsmålene er mange, og vi bebrejder måske os selv for ikke at kunne forstå barnet og kunne trøste det.

Vi får dårlig samvittighed skyldfølelse og føler os magtesløse. Med en samværsvejledning eller amme-vejledning får du hurtig svar på netop de spørgsmål, der presser sig på hos dig.

Hvad kan du som forældre være opmærksom på

Som forælder skal man være opmærksom på om ens barn begynder at ændre adfærd og opføre sig anderledes, end det tidligere har gjort. Spædbarnet vil som oftest reagere med en spiseforstyrret adfærd og ved at få ondt i sin mave, og få kolik lignende smerter ofte efterfulgt af et forstyrret sovemønster. Barnet kan have svært ved at overgive sig til søvnen og kan også vågne om natten og være ked af det, barnet kan sove meget uroligt. Da børn er forskellige, så er deres symptomer på stress også forskellig. Derfor behøver et barn med stress symptomer en spædbarnsbehandling, der har fokus på først at udrede hvorfor barnet har symptomer på stress og derefter behandle det.  

Hvad kan I som forældre gøre

Jeres barn behøver ikke være stresset, hvis I kun oplever et af de nævnte symptomer, men hvis jeres barn har flere af disse symptomer, så kan det være en god idé at overveje om noget i hverdagen skal ændres, så barnet kan få det bedre. Oplever I nogle af disse stress-symptomer hos jeres barn over længere tid, og de ændringer I har foretaget er uden effekt, er det derimod vigtigt at reagere på det og søge den rette hjælp.

 TFI har erfaring med, at det med en mindre indsats som en spædbarnsbehandling hurtigt lader sig gøre at vende tilbage til en rolig hverdag. 

Vil du vide mere kan du læse mere her: Hvorfor får mit barn stress?