Reguleringsproblemer

Hvad er reguleringsproblemer?

Betegnelsen Reguleringsproblemer benyttes om spædbørns og småbørns problemer med at regulere impulser og udforme responser. Disse problemer kan bero på en række genetiske forhold som fx evnen til at fornemme eller opfatte, opmærksomhed, motorik og følelser.

Regulerings problemer kan ikke løsrives fra måden, hvorpå forældrene forholder sig til barnet. Mange fagpersoner taler derfor om samregulering frem for regulering for at understrege, at forældre og barn skaber forudsætninger for hinanden.  

Forskningen beskriver at der er tre trin i reguleringen

Den begynder med en (ydre) forældreregulering af barnet, derefter en samregulering (et samarbejde mellem barnet og omsorgspersonen), som udvikler sig til en selvregulering

(barnet styrer sig selv). Kvaliteten af samreguleringen mellem forældre og barn, når barnet er tre og ni mdr. gammelt, præger også barnets selvregulering, når det er blevet to år gammelt. Dette er grunden til at forældre skal reagere på et stresset spædbarn og samvær og få hjælp til samværsvejledning af deres spædbarn.

Reguleringsbehandling
Trin 1

En reguleringsbehandling i TFI tager afsæt i det jeres barn viser, at det har vanskelighed med og behov for, samt de vanskeligheder, I oplever som forældre.

Behandlingen starter med en kort forældresamtale og dernæst en spædbarns undersøgelse . Men først når I, og jeres barn, føler jer trygge ved det.

Trin 2

I spædbarnsundersøgelsen undersøges jeres barns; muskeltonus, kontaktevne, hudfarve, vejrtrækningsmønster, reaktionsmønster, trøstbarhed, responsevne, koncentration og opmærksomhed.

Dernæst undersøges det, hvordan det fysisk og følelsesmæssigt viser, at det føler sig bedst båret og holdt.

Når jeres barn er undersøgt, modtager det en let baby massage. Det er en del af behandlingen. Den tilpasses til det undersøgelsen har vist, at det har behov for. Efter ønske kan I som forældre blive instrueret i, hvordan I selv kan følge op på behandlingen derhjemme.

Viser undersøgelsen, at der kan ligge en muskel-led problematik til grund for symptomerne henvises I til supplerende spædbarnsbehandling hos en kiropraktor, som TFI samarbejder med.

Trin 3

Tager afsæt i en observation af jer i hverdagslignende samvær situationer, som når I pusler, mader, leger, trøster eller lægger jeres barn til ro. Observationerne videofilmes. Observationerne kan foregå hjemme hos jer, eller i klinik for Tidlig Familie Indsats

Trin 4

På baggrund af samværs observationer og spædbarnsundersøgelsen instrueres I som forældre I, hvordan I kan følge op på behandlingen derhjemme.

Efter en uges hjemmeopfølgning optager I et samvær som I er særligt udfordret på/ nysgerrig på at få feedback på. I sender samværs videoen til TFI. Herefter modtager I inden for max et par døgn en feedback på FaceTime eller mail.

Effekten af reguleringsbehandling

Erfaringen igennem de sidste 25 år i TFI er, at en tidlig behandling af et vanskeligt regulerbart samvær med et uroligt spædbarn reducerer/fjerner stress og fremmer et samvær mellem forældre og spædbarn, der er harmonisk, vital, forudsigeligt og følelsesmæssigt afstemt, hvorved barnets sociale og følelsesmæssige udvikling sikres.