Præsentation af Tidlig Familie Indsats

Jeg hedder Anna-Marie Glavind og har siden 2008 tilbudt en specialiseret Tidlig Familie Indsats. Du kan læse videre omkring dette i mit CV.

Tidlig Familie Indsats er stadig en forholdsvis ny og tværfaglig disciplin, der ikke praktiseres som det præsenteres her i kommunalt regi. Derfor startede Tidlig Familie Indsats op som et privat tilbud i 2008.

TFI tilbyder behandling og forebyggende forløb til; spædbørn, gravide, nybagte forældre, småbørnsfamilier, der oplever problemer.

I TFI går behandling og forebyggelse hånd i hånd. 

Jeg er udannet Familieterapeut og Somatisk Psykoterapeut med speciale i en Tidlig Familie Indsats med 25 års erfaring.

Fra tidligere er jeg grunduddannet sygeplejerske og videreuddannet sundhedsplejerske. Jeg høster af min erfaring fra den tid i forhold viden om; voksen- og børnepsykiatri, for tidligt fødte børn, sundhedsfaglig vejledning. 

Tidlig Familie Indsats har stået mit hjerte nær i mange år.

Behandlingstilgangen i Tidlig Familie Indsats har udviklet sig i takt med samarbejdet med mere end 500 gravide og spæd- småbørnsforældre og baserer sig ud over nævnte uddannelser på vigtige erfaringer fra forældresamarbejdet.

Derudover bidrager min praksisforskning af 60 spædbørnsfamilier samt 10 års erfaring med udvikling af en tidlig indsats i Århus Kommune til den bredde TFI i dag kan praktisere ud fra.

En behandling af et fødselstraume, efterfødselsreaktion/depression, uroligt spædbarn, familie i krise eller et ønske om at forberede sig bedst muligt på det forældreskab og familiedannelse, må nødvendigvis gribes forskelligt an, hvis en behandling eller et forebyggende forløb skal virke efter hensigten.

I TFI tilrettelægges, hvilken behandling der vil være bedst, i et samarbejde med den, der henvender sig.

Tværprofessionelt samarbejde

Tidlig Familie Indsats samarbejder ved behov med et eksternt tilknyttet tværfagligt team bestående af; praktiserende læger, psykolog, kiropraktor, socialrådgiver, sundhedsplejerske, jordemor.