Post traumatisk stress (PTSD)

Post traumatisk stress disorder (PTSD) er psykologiske ”efterveer” på traumatiske begivenheder. De fleste kender begrebet fra Vietnamkrigen hvor hjemvendte soldater havde psykiske mén af krigen. Der er en stigende interesse for fænomenet og man har i de senere år anerkendt at post traumatisk stress disorder kan ramme mennesker som har været udsat for mange forskellige former for traumer f.eks. vold, ulykker, sygdom, naturkatastrofer, voldtægt etc.

Post traumatisk stress disorder karakteriseres af en række bestemte symptomer, som skal have været tilstede i over en måned. Symptomerne er bl.a. søvnforstyrrelser, mareridt, flashbacks.

Når der er tale om en lettere grad, hvor ikke alle symptomer er tilstede, kaldes det for en post traumatisk stress reaktion eller tilpasningsreaktion