Kom Godt Fra Start

Kom Godt Fra Start er et tilbud til jer som forældre der ønsker et professionelt sammenhængende og koordineret vejledningsforløb i graviditets- fødsels-og barselsperioden. I kan vælge om vejledningen foregår i jeres hjem eller i klinik for Tidlig Familie Indsats.

Graviditet og fødsel
Barsel– og spædbarnsperiode
”Som forældre kan man google sig til meget, men ikke hvordan man forstår sit eget barn.”

Alle børn er forskellige og skal derfor mødes forskelligt. Nogen spædbørn har tydelige måder at kommunikere deres behov på, mens andre kan være vanskelige at forstå. Vi vælger ikke selv, hvilke børn vi får og vil derfor som forældre opleve, at vi bliver meget forskelligt udfordret og belastet. 

Til jer forældre der ønsker at være på forkant vil I med Kom Godt Fra Start få en tidlig samværsvejledning der er skræddersyet til jer; Her kan der alt efter jeres behov være fokus på; forældreroller, graviditet, fødsel og hverdagslivet med et spædbarn, videofeedback på samvær med jeres barn, der styrker jeres tilknytning og forståelse af jeres barn.  

Når barnet mærker, at I som forældre er rolige og trygge påvirkes det positivt, og vil hurtigere kunne finde ind i en velreguleret rytme. Det giver jer som forældre en spædbarnsperiode med færre unødige bekymringer og mere energi.