Hvorfår får mit barn stress

Stress smitter. Børn bruger os forældre som et spejl og det betyder at børn kan blive smittet af forældres stress. Et barn der oplever, at forældre har svært ved at finde ro, slappe af og måske har “en kort lunte”, fordi overskuddet mangler, vil kunne blive påvirket af dette.

Konflikter og dårlig stemning. Hvis I som forældre har problemer, kan det udløse stress hos jeres barn. Konflikter, dårlig stemning og manglende harmoni er en udløsende faktor. Det lille barn forstår ikke nødvendigvis hvad I diskuterer, men mærker uroen, stemningen og på den måde bekymringerne.

Mangel på søvn, hvile og afslapning. Små børn har brug for at få afbræk i løbet af dagen, der hjælper dem med at bearbejde og lagre oplevelser. Børn har brug for stabilitet, en fast rytme, hvor de spiser, sover og er aktive på nogenlunde samme tid hver dag. En manglende rytme, hvor barnet ikke får den søvn, som barnet har brug for, kan udløse stress.

Flytning og start i institution. Store skift i barnets liv kan udløse stress. Små børn kan ofte ikke forholde sig til tider og steder og forstår ofte kun små korte forklaringer. Et lille barn kan derfor ikke på samme måde som os voksne forklares hvorfor der sker skift og det er også begrænset, hvor meget barnet kan forberedes. Samtidig er det begrænset, hvor meget et lille barn selv kan spørge, når det føler sig usikkert og i tvivl og det kan udløse stress.

At få en lillebror eller søster. Det at der kommer en lille ny baby i hjemmet kan udløse stress hos det lidt større barn. Barnet kan blive usikker på sin egen rolle i familien og være i tvivl om, hvorvidt det er ligeså elsket som før.

Det kan være svært at forholde sig til at “være stor”, når man stadig er meget lille.

For mange relationer. Børn der oplever mange skift i dagpleje, skiftende personale i vuggestue eller børnehave, skiftende forældre (flytte fra hjem til hjem), mange sæt bedsteforældre osv. kan blive stressede. Børn har brug for faste tilknytningspersoner / omsorgspersoner, som de kan finde trøst, omsorg og nærhed hos og hvis barnets omsorgspersoner skifter hele tiden, kan det udløse stress hos barnet.  

1- 5 års barnets reaktioner på stress

 Barnet vægrer sig mod at komme i dagpleje eller i institution. Det protesterer og er ked af det ved aflevering, nogle gange allerede før I er nået frem, bare I taler om at barnet skal af sted, så udløser det gråd. Barnet græder ofte eller er meget stille i løbet af dagen.

 Barnet trækker sig væk. Barnet kan nogle gange trække sig fra andre og vil hellere lege for sig selv. Det søger ikke andre børn og viser ikke lyst til at ville lege og deltage på lige fod med de andre.

Barnet kan også være meget udadreagerende. Barnet slår, bider, skubber til andre børn. Det er højtråbende og markerer ofte at det har svært ved at være sammen med de andre.

Barnet er rastløs. Barnet virker til at have svært ved at koncentere sig, det virker nogle gange næsten hyperaktivt, urolig og har svært ved at sidde stille.

Barnet græder meget let. Det skal ikke så meget til før “dråben får bægeret til at flyde over”. Barnet virker trist og modløs. Den naturlige latter, som du måske før har hørt dagligt går der længere og længere tid imellem. Barnet er irritabel. Der skal ikke så meget til før barnet bliver vred og der opstår ofte mange konflikter.

Barnet bliver let syg, det får let infektioner og hvis barnet lider af børneeksem, astma eller lignende, så vil dette ofte forværres, hvis barnet er stresset

Og meget, meget mere …