Behandlingsforløb

En behandling i TFI tager afsæt i det jeres barn kommunikerer. Alle spædbørn fødes med en evne til at være i en slags ”spæd dialog” med sine forældre.

Et spædbarn taler ved hjælp af sin krop, følelser og sanser, og er i stand til at mærke fysisk smerte og give udtryk for følelser som; irritation, vrede, glæde, tristhed, ubehag.

Fra fostertilværelsen er spædbarnet øvet i at kunne fornemme stemninger og energi omkring sig. Så er stemningen anspændt, har fødslen været traumatisk og stressende for barnet vil det, derfor reagere på det i samværet med uro og ved at være vanskeligt for forældrene at forstå og trøste.

Et spædbarn udtrykker gennem gråden og med sin kropsspændings-tilstand, hvordan det helst vil holdes og bæres af sine forældre, om det har ondt et sted, behøver trøst, ro, keder sig eller har behov for en pause fra samværet med jer.

En spædbarnsbehandling består af en reguleringsbehandling og samværsvejledning. Behandlingen kan tidsmæssigt spænde over ¾ til 1½ time afhængigt af spædbarnets rytme og problem.

Behandlingsforløb

En behandling af dit barn handler altid om, at få skabt tryghed for jer og jeres barn inden behandlingen begynder. Som forældre, er I de vigtigste for barnet og skal derfor være tæt på barnet under behandlingen.

Er jeres barn meget uroligt, bliver det liggende i jeres favn (fars eller mors favn under hele behandlingen). Netop fordi det handler om, hvordan jeres barn kommunikerer og reagerer, er det også muligt, at undersøge det på afstand.

Behandlingen starter med en kort samtale, hvor I fortæller, hvad der er problemet.  Imens observerer jeg, hvordan jeres barn reagerer. I bliver derefter bedt om at gøre, som I plejer med jeres barn, når I pusler det, leger med det, trøster det, etc.

Imens observerer jeg jeres barns muskelspænding, smerter, kontaktevne, hudfarve, vejrtrækningsmønster, reaktionsmønster, trøstbarhed, responsevne, koncentration og opmærksomhed.

I får en kort information om hvad observationen har vist, hvorefter reguleringsbehandlingen kan begynde. Reguleringsbehandlingen er både er en fysisk og en følelsesmæssig behandling, der tager afsæt i de problemer, som jeres barn har vist i forbindelse med at skulle ammes/ mades, pusles, få til ro, sove, være i kontakt.

Et spædbarn der har problemer resulterer ofte i at samværet også bliver forstyrret. Derfor kombineres en spædbarnsbehandling med en samværsvejledning der ofte suppleres med en amme-vejledning.

Det anbefales at I følger op på behandlingen efter 1 uge. En opfølgning kan afhængig af problemets art foregå over FaceTime.