Hvilke familier samarbejder TFI med?

Her er et par eksempler på, hvilke spædbørnsfamilier Tidlig familie indsats samarbejder med for tiden:

TFI samarbejder pt. med spædbørnsfamilier, der har henvendt sig af sig selv for at få et forebyggende familietjek på deres familie. Det er familier der ofte er begyndt at opleve at deres hverdag bliver for stresset, og hvor deres nærvær i forhold til hinanden dermed opleves reduceret.

Derudover samarbejder TFI med familier henvist fra praktiserende læger. Her drejer det sig om spædbørn, der er meget urolige og vanskeligt at aflæse og regulere ind i en god spise, sove, og aktivitets rytme, og som er vanskelige at trøste. Forældrene efterspørger tilbuddet spædbarnsbehandling.

Eks. på Psykoterapeutisk behandling af mor med traumatisk fødsel og efterfødselsreaktion:

I en familie der er henvist af deres jordmor, har TFI i et længere forløb samarbejdet med såvel mor som far om bearbejdning af en traumatisk fødselsoplevelse, der førte til at mor fik en efterfødselsreaktion. Efterfødselsreaktionen fik den betydning, at mor i samvær med sit barn fik vanskeligheder med at glæde sig ved samværet, og knytte sig følelsesmæssigt til sit barn. Derudover ønskede forældrene hjælp til, at mor kunne slippe sin angst i forhold til en ny graviditet.