Hvad er kolik

Kolikagtige symptomer hos det spæde barn er hyppigt forekommende.

Mange forældre har, når de kommer til TFI, været ved deres praktiserende læge, som ikke har kunnet sætte en finger på, hvad der er galt, og barnet har så fået ”kolik”-diagnosen.

Kolik er ikke en diagnose men blot en betegnelse der beskriver uforklarlige grådanfald hos normale, raske børn, varende mere end 3 timer, mindst 3 gange om ugen, i mindst 3 uger. 

Det er desværre også en skrøne, at alle kolikbabyer får det godt ved 3-måneders alderen, idet undersøgelser viser at dette kun er tilfældet ved ca. 50% af alle børn.

Ordet kolik siger altså intet om årsagen til gråden og utilpasheden. Det er derfor vigtigt at undersøge barnet grundigt, for at finde årsagen til problemet.

Nye undersøgelser viser:
  • At ca. 2% af kolikbørn har ko mælkeallergi.
  • At ca. 6-10% af børnene vil det være øre smerter der er årsag til problemet
  • At 2% har reflux (tilbageløb fra mavesækken) som årsag
  • Andre har irritation af mave/tarm pga. penicillinbrug
Forskningen slår fast
  • At 25% af alle spædbørn er vanskelige at forstå og regulere, fordi de er meget urolige eller passive og kun utydeligt giver udtryk for deres behov. Som forældre kommer man nemt til at fejltolke og fejlregulere barnet og blive efterladt med en følelse af ikke at slå til.
  • 75% af alle spædbørn er fra starten nemme at forstå og regulere for deres forældre, fordi de tydeligt kommunikerer, hvornår de ønsker kontakt, mad og søvn. Forskellen kan være med til at forklare, hvorfor man som spædbarnsforældre belastes så forskelligt.
Symptomerne ved kolik

Kolik kan derfor forstås som en fejlregulering og fejltolkning af, hvad der er spædbarnets behov.  Der opstår nogle mangler og ulemper for spædbarnet, som det reagerer på.

Barnet viser det ved at være vanskeligt for forældrene at aflæse i forhold til, hvornår det har brug for at sove, spise og være i kontakt.

Det reagerer ofte ved at blive uroligt, grædende og vanskeligt at trøste og amme. Det spænder op i kroppen og forsøger at vride sig ud af favnen.  Ofte beskrives denne tilstand hos barnet af forældrene som kolik.

Det barn, der fra fødslen har vist sig at være aktiv, kan blive hyperaktivt, rastløst, frustreret, græde meget, reagere voldsomt på stimuli, er utrøstelig, har en urolig søvn osv.

Det rolige barn kan blive passivt, lukke af, blive slapt, motorisk hæmmet, påfaldende stille, sove meget osv.

Det lille barn kan også vise tegn på manglende trivsel ved at tage for lidt eller for meget på i vægt, og i øvrigt være vanskelig at komme i en gensidig kontakt med.

Samværet mellem forældrene og barnet kan hurtigt udvikle sig til en ond cirkel, hvor forældrene føler sig trætte, triste og magtesløse over for opgaven med barnet. De synes, at de har forsøgt alt, og intet virker!

Ikke sjældent føler forældrene sig også skamfulde og skyldige, fordi det er vanskeligt for dem at se og forstå barnets behov. Denne følelse forhindrer dem ofte i at opsøge en tidlig hjælp, der ellers hurtigt ville kunne hjælpe dem med at få vendt den onde cirkel.

Det er derfor vigtigt, at den professionelle eller andre forstår at lytte “bag om” og hurtigt reagerer og handler, når forældre på trods af gentagne anvisninger og gode råd, vedblivende fortæller belastningshistorier!

Forældre og spædbarn, der har det som beskrevet, behøver hurtig hjælp.

Behandling af spædbarn med kolik i Tidlig Familie Indsats (TFI)
  1. Behandlingen starter med en tlf. samtale / mail hvor I kort beskriver gravidteten, fødslen og den første tid med jeres barn. Derefter fremsender I en video af en hverdags lignende situation; amning, pusle eller leg på gulvet. En video hvor kommunikationen mellem jer og jeres barn kan ses
  2. TFI analyserer jeres fremsendte video af jeres samvær. Der er fokus på at undersøge, hvad der ser ud til at fremme eller hæmme kommunikationen og et velreguleret samspil mellem jer og jeres barn
  3. Derefter modtager I vejledning online. Vejledningen har fokus på at hjælpe jer med at kunne regulere jeres barn ind i en god og rolig rytme
  4. Ved yderligere behov suppleres ovenstående behandling med en undersøgelse af jeres barn, jeres samvær og en fysisk behandling, i klinik for Tidlig Familie Indsats.
Resultater i TFI efter behandling af kolik

TFI har behandlet spædbørn for kolik i 25 år og opnået god erfaring og resultat med at vejlede  forældre i hvorledes de  kan forstå og regulere deres barn, så kolikken aftager og helt ophører.

Bedste resultat opnås, når forældre søger hjælpen før barnet er fyldt 3 mdr.

Hvis behandlingen i TFI ikke er tilstrækkelig hjælper TFI jer videre til rette sted i sundhedssystemet.