Hvad er eutoni?

Ordet EUTONI betyder god (eu) eller harmonisk spænding (tonus).

Alle livets situationer kræver et forskelligt muskulært spændingsniveau. Eksempelvis må man være i en højere tonus, når man skal løbe op ad trapper, hvorimod søvn og afslapning er forbundet med lav tonus i kroppen.

Eutoni er betegnelsen for den afspændingspædagogiske metode, Gerda Alexander udviklede i Danmark, og som nu udøves mange steder i verden. Eutoni har vist sig værdifuld inden for det forebyggende, sundhedspædagogiske arbejde og i efterbehandling af fysiske skader og sygdomme.

Endvidere bliver eutoni anvendt i det socialpædagogiske/psykologiske behandlingsarbejde og i forbindelse med kunstneriske aktiviteter, musik, dans, skuespil etc.

I eutoni arbejdes der med opmærksomhed og nærvær i kroppen, og det fine samspil i dens dele erkendes og bevidstgøres. Kroppens tonus, spændingsbalance, harmoniseres, og menneskets iboende evne til selvheling og spontan kreativitet understøttes.

At arbejde med eutoni følger ikke en forudbestemt plan, da eutonien tager udgangspunkt i, hvor du befinder dig her og nu.

I eutonien træder det talte sprog i baggrunden, og den enkeltes kropsbevidsthed er i centrum.

Der arbejdes med naturredskaber og vejledning i – ved egen kraft – at bruge sin bevidsthed til at skabe forandringer i kroppens spændingsbalance.

Jeg har særlig erfaring med at bruge eutonien behandlingsmæssigt i forhold til kvinder der ønsker at forbedre deres mulighed for at opnå graviditet, gravide og mødre.

Eutonien hjælper med at turde/kunne mærke sig selv bedre og ved hjælp af et opmærksomt nærvær kunne lytte til kroppens fortællinger.

Den eutonibehandling, jeg tilbyder, giver den enkelte plads og rum for forandring og udvikling i eget tempo og i en tryg atmosfære.

På baggrund af blandt andet teori af Alexander Lowen, Wilhelm Reich m.fl. er sammenhængen mellem den motoriske udvikling og personligheds-

Udviklingen blevet en anerkendt måde at forstå psykosomatiske problemer på. Ved hjælp af forskellige kropsøvelser, eksempelvis vejrtrækningsøvelser, kan der arbejdes med følelser som stress, angst, vrede og sorg.