Forældre med fødselsreaktioner

En fødselsreaktion påvirker hele familien

Til trods for, at vi i dag ved, at det er en nødvendighed for barnet at blive mødt i en nærværende og omsorgsfuld relation for at det vil kunne udvikle sig optimalt, er der ikke skrevet meget om, hvorledes hele familiens samspil påvirkes, når enten mor eller far rammes af en efterfødselsreaktion/depression

Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan en families samspil påvirkes, når en af forældrene har en efterfødselsreaktion, idet jeg henviser til min praksisforskning fra 2002-2005 af blandt andet 17 familier med en efterfødselsreaktion (jfr. ”Rapport om metodeudvikling….v/Anna-Marie Glavind m.fl.”)

Af denne undersøgelse fremgik det, at når den ene af forældrene har en efterfødselsreaktion, vil det afhængigt af, hvor alvorlig reaktionen er, også vise sig som forstyrrelser hos barnet og i samspillet mellem barnet og den forældre, der har efterfødselsreaktionen. Da det er flest mødre, der reagerer med efterfødselsreaktion, og det er mødrene, der er mest sammen med det spæde barn, ses og opdages de fleste forstyrrelser her.

En far, der har en efterfødselsreaktion vil, hvis moderen er sund og rask, ikke påvirke barnet i samme grad som moderen med en efterfødselsreaktion, fordi moderen som oftest er den primære omsorgsforælder i spædbarnsalderen.

Når en efterfødselsreaktion opdages hurtigt, kan den sunde forældre overtage den primære kontakt til barnet og dermed forebygge, at barnet også bliver påvirket. Faderen kan også overtage den primære forældrefunktion, forudsat at han er sund og rask, jfr. cand. psych. Svend Åge Madsen, “Fædre og tilknytning”.

Når efterfødselsreaktionen aftager, er det vigtigt at hjælpe den forælder, der er ”ramt”, ind i en relation til barnet, så der kan etableres en følelsesmæssig tryg tilknytning mellem barnet og forælderen.

Jo før det gøres desto bedre. Det er TFI’s erfaring, at det kan lade sig gøre med godt resultat indenfor barnets første leveår. Det er aldrig for sent at “reparere” på en relation, der ikke kom godt fra start.