Fødselstraume

Hvad er et fødselstraume?

At føde et barn er en af de største oplevelser i en kvindes liv. Som oftest er fødslen en berigende og styrkende oplevelse. En fødsel kan dog for nogle kvinder opleves som et mareridt, som efter fødslen huskes i kroppen og sindet, som en voldsom og sindsoprivende oplevelse. Det kaldes for en traumatisk fødsel. De kvinder som har haft en traumatisk fødselsoplevelse føler sig ofte alene med de følelser og reaktioner, de har efter fødslen.

 Når man har fået et sundt barn, er det ikke helt accepteret, at man kan have det dårligt med sin fødselsoplevelse.

Der er dog al mulig grund til at tage traumatiske fødselsoplevelser alvorligt og søge hjælp, da undersøgelser har vist, at ca. 2 % af alle fødende udvikler det der hedder post traumatisk stress disorder og måske helt op til 25 % udvikler post traumatiske stress reaktioner. Vær også opmærksom på om dit barn viser tegn på fysiske smerter efter en traumatisk fødsel.

Symptomer efter en traumatisk fødselsoplevelse

 Efter en traumatisk fødsel er man meget sårbar. Med traumet følger, at der rokkes alvorligt ved ens selvopfattelse. Man kan miste tilliden til sig selv, til andre, til lægevidenskaben og føle skyld og skam. Skyld over at man ikke kunne klare den store kvindeprøve eller har udsat sit barn for en voldsom fødsel.  Skam over at have været hysterisk eller aggressiv under fødslen. 

Risici i forbindelse med ubehandlet traume

Et traume kan opfattes som ekstrem stress, der har en langvarig fysisk og psykisk effekt på menneskets hjerne og krop. Symptomerne er mere intense end i tilfælde med almindelig stress. På kort sigt kan det medføre manglende evne til at tale eller bevæge sig. Hvis man ikke får en hurtig behandling, kan et traume udløse symptomer som:

  • Søvnproblemer (fx mareridt om fødslen)
  • Flashbacks fra fødslen
  • Undgåelsesadfærd ift. tanker og følelser omkring fødslen
  • Frygt for at føde igen (følelsen af en begrænset fremtid)
  • Depression (en reaktion på traumet)
  • Irritation/vredesudbrud
  • Isolation (undgår venner og familie)
  • Chok og hukommelsestab
Behandling af fødselstraume  

Selvom nogle mennesker har en tålelig tilværelse uden behandling, er der risiko for, at problemerne vil blive forværret over tid, hvis man ikke bliver behandlet for sit traume.

TFI har mange års erfaring med traumebehandling, der kombinerer psykoterapi med kropsterapeutisk behandling, fordi et fødsels traume i særdeleshed involverer kroppen. Kroppen behøver derfor at have et særligt fokus for at sikre at behandlingen lykkes. Et fødselstraume kan af samme grund ikke behandles on line.