Fødselsdepression

Hvad er en fødselsdepression?

Det er efterhånden velkendt, at en fjerdedel af alle kvinder oplever at have triste tanker og følelser i tiden efter fødslen- også kaldet efterfødselsreaktioner, mens 10 -14 % udvikler en egentlig fødsels depression.

Det er mindre kendt at 7 % af alle nybagte fædre udvikler en fødselsdepression og at mindst 10 % af 0-1 årige børn udvikler depression og spiseforstyrrelser m.m. (jfr. cand. psych. Svend Åge Madsen.)

Langt de fleste nybagte mødre har følelsesmæssige reaktioner efter at have født, fx pludselige humørsvingninger eller nedtrykthed. Det er også helt normalt, hvis du føler dig overvældet, når du lige har født et barn.

Måske er du stadig fysisk træt efter fødslen, og din krop har været gennem en stor forandring og udfordring med graviditet og fødsel. Det kan tage tid at ”komme til sig selv” kropsligt og hormonelt.

Samtidig har du en konstant opgave med at passe og nære dit barn både kropsligt og følelsesmæssigt. Det er et stort ansvar og kræver meget af dig. Mange nybagte forældre får skræmmende tanker om alt det, der kan gå galt, fx at de kunne komme til at tabe barnet. Mange mødre har også prøvet at liste sig hen til deres sovende baby og stille lyttet efter, om han eller hun stadig trak vejret.

Følelsesmæssige udsving og nye skræmmende tanker er ikke ualmindelige for nybagte forældre. Det behøver ikke at betyde, at man lider af en fødselsdepression eller en angstlidelse.

Hvis du oplever nedtrykthed og angst, der varer ved i ugevis, og som du ikke selv føler, du kan gøre noget ved, kan det være en god ide at opsøge hjælp.

For en nybagt mor eller far, der har en fødselsdepression, kan det betyde, at de ikke kan mærke glæde ved at have fået en baby eller ikke kan mærke kærligheden til barnet. Det kan opleves som at være på overarbejde og passe en andens barn. Praktiske opgaver i hjemmet og plejen af ens barn føles uoverkommelige.

At få depressive symptomer netop på dette tidspunkt i livet, hvor der er stor forventning om både fra en selv og omgivelserne at fødslen af barnet vil bringe stor glæde, og man, fra første færd, vil elske sit barn over alt på jorden, kan derfor opleves ekstra pinefuldt.  Nogle forældre skammer sig så meget, at de ikke fortæller andre om, hvordan de har det.

Du kan læse mere på hjemmesiden www.foedselsdepression.dkhttps://www.information.dk/2019/03/frie-debat-dagbladet-information, hvor du også finder personlige beretninger fra nybagte mødre med fødselsdepression.

Behandling af fødselsdepression

TFI tilbyder en helhedsorienteret familiebehandling, fordi hele familien er ramt, når en af jer som forælder har en fødselsdepression.

I behandlingen indgår derfor også forældre -samtaler og spædbarnsbehandling, fordi erfaringen viser, at spædbørn reagerer med en forstyrret adfærd på forældre, der udviser depressionsadfærd. Barnet kan derfor være i stor fare for selv at udvikle psykiske forstyrrelser.

Den forælder der er ramt af en fødselsdepression tilbydes en kombination af kropsterapeutisk behandling og kognitiv adfærdsterapi.

Behandlingen tilpasses jeres ønsker og behov som forældre, så I får den bedst mulige hjælp. Nogen behøver en kombination af medicinsk og psykoterapeutisk behandling. I TFI samarbejder vi gerne med din praktiserende læge eller psykiater, der udskriver medicinen.

Kognitiv terapi anbefales af Sundhedsstyrelsen (1) og af de engelske NICE-guidelines (2) som terapimetode til gravide og barslende kvinder med depression. Litteratur:1) Sundhedsstyrelsen. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. 2007. 2) NICE Guideline. Antenatal and postnatal mental health: Clinical management and service guidance. 2014.

Symptomer på fødselsdepression

Som vordende forældre og nybagte forældre kan man komme til at opleve mange forskellige følelser, lige fra stor glæde til total udmattelse og kaos. Det er en hel normal proces. Symptomerne på fødselsdepression er mangeartede og spænder bredt lige fra; Nedtrykthed, manglende glæde, træthed, uoverkommelighedsfølelse og mangel på interesse.

Mange oplever også at få symptomer på angst samtidigt med depressionen. Andre oplever at blive irritable og vredladne, bange for at komme til at skade barnet, får psykotiske symptomer eller tanker om selvmord.

Andre symptomer på depression kan være koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, øget eller nedsat appetit, nedsat sexlyst, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser og skyldfølelse.