Fertilitetsbehandling kan give stress

For mange er fertilitetsbehandlingen både fysisk og psykisk krævende og kan give et højt stressniveau.

Undersøgelser viser, at det at være i fertilitetsbehandling kan give et lige så højt stressniveau som at lide af en alvorlig fysisk sygdom. Mange oplever at forløbet med fertilitetsbehandling kan komme til at fylde og styre hele ens liv, fordi alt skal planlægges efter behandlingen, og fordi tankerne om graviditet fylder så meget i dagligdagen. For nogle bliver det så uudholdeligt og stressende at være i, at de vælger at afslutte fertilitetsbehandlingen, før alle behandlingsmuligheder er afprøvet.

En stresset krop påvirker chancerne for graviditet negativt og forskningsresultater peger på, at angst og depression under fertilitetsbehandlingen kan gøre det sværere at blive gravid. Samtidigt viser forskningen også, at risikoen for depression øges efter langvarig fertilitetsbehandling.

I dag er mere end 10 %, af de par der forsøger at blive gravide, i fertilitetsbehandling.  Du kan følge mange par på hjemmesiden fertilitetsliv.dk, der har valgt at fortælle åbent om deres fertilitetsforløb.

Når et behandlingsforsøg ikke lykkes, kan det vække sorg og give tvivl om, det kan lykkes at få et barn. Som par udsættes I for megen stress, der kan komme til at tære voldsomt på jeres parforhold.

Er du ene om at gennemføre en fertilitetsbehandling, kan du komme til at føle dig ensom i procesessen, fordi der er mange valg at træffe. Det kan derfor være værdifuldt at have én at der kan støtte dig, og som du kan sparre med i beslutningsprocessen.

Desværre oplever en del at blive gravide og derefter miste barnet ved spontan abort. I de fleste tilfælde sker det tidligt i graviditeten, men også ved en tidlig abort kan sorgen over det mistede barn fylde meget.

For at øge dine chancer for fertilitet tilbyder TFI et kropsterapeutisk forløb før eller parallelt med din fertilitetsbehandling