Familietjek

Hvorfor er et tidligt familietjek vigtigt?

TFI har igennem de seneste 20 år erfaret, at det i stigende grad ser ud til at være et tidstypisk problem for familier, at kunne finde ind til en rolig væren i samværet med hinanden som familie og i samspillet med børnene.

Den tid, vi lever i er præget af et højt tempo med mange input og informationer. Der er stilles store krav til den enkelte, og der er fokus på præstationen, på det at gøre fremfor at være. 

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv forskubbes nemt til fordel for arbejdslivet, hvilket ser ud til at kunne være medskaber af stress og depression for den gravide og nyetablerede familie.

Derudover viser statistikken at flest familier bliver skilt indenfor barnets første 5 år, hvilket i sig selv er en vigtig indikator på – at familier særligt i denne periode oplever sig presset.

Ny forskning peger på betydningen af, at forældre mentalt forberede sig på deres forældreskab allerede under graviditeten og fremhæver betydningen af et velreguleret samvær mellem barn og forældre.

Et familietjek består af:
  • Forældresamtale med udgangspunkt I jeres behov
  • Video optagelse og analyse af jeres samvær med jeres barn
  • Samværssvejledning
Et familietjek giver jer feedback på:
  • Hvad I lykkes med i jeres familiesamvær og hvorfor
  • Hvad der kan udvikles på i jeres familie samvær og hvordan
  • Hvordan jeres familie bedst bevarer et indlevet og nærværende samvær
  • Hvordan jeres familie finder balancen mellem tid til jer selv, som par og som familie
  • Hvordan I bedst forstår jeres barn og regulerer det