Den traumatiske fødsel

Det der udløser en traumatisk reaktion i forbindelse med en traumatisk fødsel er, at kvinden under fødslen har følt sig hjælpeløs, rædselsslagen, krænket, bange for at miste livet, magtesløs eller har følt at hun mistede kontrollen. En traumatisk fødselsoplevelse behøver ikke at være en fødsel som ender kejsersnit eller med sugekop selvom det oftest er disse kvinder som er i en risikogruppe for at udvikle post traumatisk stress disorder.

 En normal fødsel kan også virke traumatisk. Det at miste kontrollen over sig selv, at skrige og råbe kan være meget voldsomt for nogle kvinder.

I TFI har vi erfaret at en traumatisk fødselsoplevelse ofte skyldes flere forskellige oplevelser som tilsammen udløser en traumatisk reaktion.

Et eksempel kan være en kvinde, oftest en førstegangsfødende, der har haft et meget lang forløb. Der har været mange jordemoderskift, der har været mange indgreb og fødslen er afsluttet med sugekop eller kejsersnit. Ofte har kvinden oplevet ulidelige smerter og svigt fra personalet ved at være meget overladt til sig selv.

Nogle har sågar oplevet overgrebsagtige undersøgelser, hvor hendes grænser er blevet overskredet, og hvor hun ikke er blevet respekteret. En anden meget traumatisk oplevelse kan være, at man føler at man er ved at dø. Ikke at man nødvendigvis er i livsfare men man kan føle sig så langt ude følelsesmæssigt, at man ikke kan klare mere og enten ønsker at dø, eller føler at man bliver nød til at flygte ud af kroppen.

En anden typisk oplevelse kan være en såkaldt lynfødsel, hvor veerne har været utrolig voldsomme og hvor kvinden slet ikke har nået at følge med i processen. Det er underforstået, at en fødsel hvor barnet dør, er en meget traumatisk og sorgfuld oplevelse.

Ind imellem fortæller kvinder om meget kraftige reaktioner på en fødsel, som umiddelbart ikke burde vække disse reaktioner. Man må da huske, at en kvinde som føder også har en historie bag sig. Et tidligere traume kan genaktiveres under en fødsel og dermed give en voldsom reaktion. Incest er f.eks. et traume som kan genaktiveres under fødslen. Det er kun den kvinde som har født som kan afgøre, om hun har haft en traumatisk oplevelse. En kvinde som har haft en traumatisk fødsel, skal derfor tages alvorligt og hendes oplevelser skal respekteres.