Ufrivillig barnløshed

Forskningsresultater peger på at kropsbehandling kan øge chancen for graviditet.

Her er en kort opsummering af den eksisterende forskning:

  • Psykoterapeutisk kropsbehandling kan fordoble chancerne for at blive gravid
  • Psykoterapeutisk kropsbehandling nedsætter stressniveauet og reducerer risikoen for angst og depression
  • Psykoterapeutisk kropsbehandling, der strækker sig over mere end 6 sessioner, er mere effektive end forløb med færre end 6 sessioner
  • Der er generelt god effekt af psykoterapi, muligvis særligt af kognitiv adfærdsterapi
  • Psykoterapeutisk kropsbehandling, der inkluderer undervisning i teknikker og metoder til øget kropslig afslapning og ro, er mere effektive end behandlingsforløb, der kun fokuserer på samtaleterapi

Med udgangspunkt i Eutoni principper og Dr. Alice Domars “Mind-Body Program for Fertility” praktiseres kropsterapeutisk behandlingsforløb for kvinder i fertilitetsbehandling.

Hvad er en kropsterapeutisk behandling?

At få krop og psyke til at hænge sammen. Kroppen husker og kroppen fortæller – hvis vi ellers husker at spørge og lytte til den! Vi kender således alle til at have smerter i maven, når sjælen bliver angst eller at have hovedpine, når vi bliver for pressede.

Vore følelser, kropsfornemmelser, tanker og handlinger er nært forbundne.

Når vi lærer at forstå, hvordan dette samspil fungerer, er vi nået langt i forhold til at fremme sundheden i vores eget liv.

Men til trods for den viden, vi har i dag, bliver der i vores kultur ikke taget meget hensyn til denne sammenhæng. Stress, angst og depression er nærmest blevet til en epidemi.

Behandlingsforløbet tilrettelægges efter, hvad du har brug for
  • Kropsterapeutisk behandling og undervisning i, hvordan du identificerer og reducerer negative tankemønstre ved hjælp af teknikker fra kognitiv adfærdsterapi
  • Introduktion til forskellige metoder, afslapningsteknikker og mindfulnessøvelser, der giver øget kropslig ro og mindsker dit stressniveau
Et konkret eksempel på, hvor stor effekt kropsbehandling kan have

En af de forskere, der har undersøgt, om psykoterapeutisk kropsbehandling kan øge chancerne for graviditet, er Dr. Alice Domar fra the Domar Center ved Boston IVF-Klinik (www.domarcenter.com).

I det seneste af hendes store forskningsprojekter deltog 143 kvinder, der alle var i fertilitetsbehandling med IVF. 

Dr. Alice Domar, har udviklet et behandlingsforløb hun kalder ”The Mind-Body Program for Fertility” der blandt andet handler om, hvordan man kan bruge afslapningsteknikker til at reducere stress, og hvordan man med teknikker fra kognitiv adfærdsterapi kan arbejde med negative tankemønstre.Under det 10-ugers behandlingsforløb mødtes kvinderne i mindre grupper og fik bl.a. undervisning i, hvad der er god kost og motion under fertilitetsbehandling.

I forskningsprojektet blev de 143 kvinder fulgt over to IVF-forsøg: Efter anden IVF-behandling var 20 % af kvinderne i kontrolgruppen blevet gravide, mens hele 52% af kvinderne, der havde fulgt Mind-Body Programmet, var blevet gravide.

Det er meget overbevisende resultater – Som Alice Domar siger i en video på sin hjemmeside: ”If this program was a pill, every infertility patient in the country would be taking it”